Snel zoeken

Belastingvoordeel woning 280 euro per maand

In totaal leverden koopwoningen Nederlanders 14,2 miljard euro korting op.

Wie in een koophuis woont kreeg afgelopen jaar gemiddeld 280 euro belastingvoordeel per maand. In 2012 was dat bedrag nog twintig euro hoger. Reden voor de daling is dat woningeigenaren hun hypotheken hebben afgelost en daardoor minder hypotheekrente betalen, blijkt uit cijfers van het CBS.

Nederlanders met een eigen huis mochten in 2014 voor de belasting samen 33,2 miljard euro aftrekken van hun inkomen. Het overgrote deel betreft volgens het CBS hypotheekrenteaftrek. De rest, 1,4 miljard euro, kwam uit de speciale regeling voor woningbezitters met geen of een geringe woningschuld. Het totale belastingvoordeel komt uit op 14,2 miljard euro voor 4,2 miljoen huishoudens.

Minder voordeel met laag inkomen

In absolute bedragen stijgt het voordeel dat woningbezitters hebben van regelingen als hypotheekrenteaftrek naar mate ze meer verdienen. Voor de 420 duizend laagste inkomens levert de aftrekpost 75 procent korting op het totale bedrag aan belasting en verzekeringen op, voor de hoogste inkomens slechts 12. Woningbezitters met een laag inkomen betalen bijvoorbeeld in plaats van 260 euro dankzij de aftrekpost 70 euro per maand terwijl iemand die in de bovenste 10%-inkomensgroep zit 3910 euro in plaats van 4420 euro betaalt.

Jongeren kopen minder

Van alle huishoudens woont 56,4 procent in een koophuis. Dat aandeel wordt groter naarmate het inkomen stijgt, van 14,6 procent voor de laagste tot 92,1 procent voor de hoogste inkomens. Toch hebben jonge mensen steeds minder koophuizen. Het aandeel in het totale woningbezit voor iedereen onder 45 krimpt terwijl het aandeel boven die leeftijd, en dan met 2,8 procentpunt met name voor 75-plussers, stijgt ten opzichte van 2012.

Van de 14,2 miljard euro die het belastingvoordeel voor koopwoningen oplevert komt bijna de helft (49 procent, 7 miljard euro) terecht bij de twintig procent hoogste inkomens. Desondanks draait die groep nog steeds op voor zestig procent van de totale inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, zegt het CBS.
 
 
Bron: NRC 

Laatste nieuws

Recent bekeken